Skriva förhand eller med dator?

Varför skriva för hand när man kan skriva på datorn?

Trots datorns starka intågande i arbete och vardag finns det ändå en stark kraft hos människor att fortsätta använda penna och papper. Hur kommer det sig, när stavningskontroll och lättarbetade dokument i molnet finns att tillgå?

Många gånger är det samma argument för att skriva för hand, som att läsa pappersböcker istället för e-böcker – det är något i känslan av att hålla i boken/pennan/pappret som är tillfredsställande och inspirationseggande.

Dessutom visar forskning att man blir mer fokuserad och minns bättre genom att skriva för hand istället för på tangentbord. Läs gärna rapporten med det fina namnet: “The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking”.

Välj ett svensktillverkat anteckningsblock

Personligheten avspeglas i handskriften

Som skribent eller författare är det oftast de flyktiga idéerna, tanken i förbifarten eller en annorlunda formulering som sätter igång en process. Dessa idéer gör sig utomordentlig bra på en lös lapp, i ett troget block eller på handen i brist på annat.

När man skriver av kreativa anledningar är det i regel en del av sin själ och personlighet som lämnas ut i texten. Genom att då skriva för hand speglas detta på pappret inte bara i vilka ord som skriv, utan också hur de skrivs. Med ett tangentbord försvinner den dimensionen.

Renskriv för nya insikter

En sak som ofta återkommer i anledningar till handskrift är att kunna se sin process och tankebanor bättre. Man kan skriva lite här och var, kommentera tidigare skrivna saker, kanske rita en liten illustrerande bild.

När man skriver på dator blir det väldigt uppstyrt, något som är en fördel vid renskrivande och senare vid publicering. Att renskriva på datorn kommer ge dig en chans att läsa din text igen, i ett annat format som ger insikter och eftertanke.

Se våra fina pennset med både bläckpenna och stiftpenna.

Lästips:

  • Share post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *